Search This Blog

Sunday, July 12, 2020

Yong kepada Shafie "Dedahkan semua tentang penyelesaian kes pengambilan tanah Bagahak"

Oleh Datuk Yong Teck Lee, Mantan Ketua Menteri, Presiden SAPP

Kota Kinabalu, Ahad, 12 Julai 2020

Ketua Menteri baru-baru ini telah mengumumkan pemberian tanah kepada pekebun kecil di skim tanah Lahad Datu Bagahak. Dia juga telah menyatakan bahawa 18,000 hektar (atau 43,000 ekar) tanah akan diberikan kepada Borneo Samudera Sdn. Bhd, sebuah syarikat milik kerajaan yang telah dibuat untuk melepaskan bahagian tanah sawit maju di Bagahak, Lahad Datu.

Secara berasingan, Ketua Menteri mendakwa bahwa dia "tidak dapat mengatakan banyak hal kerana khuatir menghina mahkamah."


Saya tidak mau berprasangka, maka saya meminta Ketua Menteri untuk menjelaskan: -

(1) Apakah Kes pengadilan yang sedang dirujuknya yang dapat menimbulkan penghinaan pengadilan? Adakah kes rayuan yang sedang berlangsung yang melibatkan salah seorang timbalan ketua menteri?

(2) Apakah status rayuan oleh Christina Liew Chin Jin dan Samsuri Baharuddin terhadap Perintah Mahkamah Tinggi Tawau pada tahun 2014? Mahkamah Tinggi Tawau telah memutuskan untuk menyokong Borneo Samudera Sdn. Bhd, syarikat kerajaan, dalam kes pertikaian tanah.

(3) Apakah ada penyelesaian kes sengketa tanah itu? Sekiranya demikian, adakah penyelesaian itu melibatkan Borneo Samudera Sdn. Bhd. melepaskan haknya untuk melaksanakan keputusan penghakiman Mahkamah Tinggi Tawau (tahun 2014)? Adakah Borneo Samudera akan diminta untuk menarik diri atau berkompromi atas kes pengadilan yang berjaya yang diadili oleh Mahkamah Tinggi Tawau?

(4) Untuk 18.000 hektar (43.000 ekar), di manakah letaknya sebidang tanah yang besar ini? Adakah tanah kerajaan Negeri atau hutan simpan Negeri? Adakah terdapat tuntutan Hak Adat orang asal di atas tanah tersebut? Adakah Borneo Samudera akan diminta untuk bekerjasama dengan salah satu pihak dalam kes pengadilan Tawau sebagai bahagian dari penyelesaian kes pengadilan?

Hanya apabila soalan-soalan di atas dijawab dengan memuaskan, maka keresahan masyarakat akan masalah ini dapat dilenyapkan. Sekiranya soalan tidak dijawab, maka masih ada beberapa teka-teki silangkata yang hilang.

No comments:

Post a Comment