Search This Blog

Monday, January 3, 2011

81 Dalil kenapa Musa harus meletakkan jawatan

DALIL PERTAMA: Membuat pengakuan palsu kepada Perdana Menteri mengenai pengisytiharan harta yang boleh disabitkan dengan kesalahan di bawah Seksyen 199 Kanun Keseksaan (FMS Cap.45) dan boleh dihukum di bawah Seksyen 193 kerana TIDAK mengisytiharkan kepentingannya di dalam BESTCO SDN. BHD. iaitu sebagai Pemegang Saham Utama iaitu 840,000 unit daripada modal berbayar RM1.4 juta dan isterinya, DATIN FARIDAH HAJI TUSSIN sebagai Pengarah syarikat berkenaan mulai 12 Julai 1999 iaitu pemilik berdaftar tapak tanah dan bangunan yang di atasnya didirikan bangunan WISMA BANDARAYA.

DALIL KEDUA: Ketika menjadi Menteri Di Jabatan Ketua Menteri Sabah (2000) telah mempengaruhi Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, DATUK RUBIN BALANG (APRIL 1999-MAC 2001) agar melepaskan hakmilik tanah TL 017539856 seluas 3,564.8 meter persegi (0.356 hektar) di tengah-tengah bandar Kota Kinabalu yang didaftarkan di atas nama KOPERASI SER- BAGUNA SANYA BHD yang terletak di bawah bidang kuasa Datuk Rubin kepada BESTCO SDN. BHD tanpa melalui sebarang tender dan pada harga paling rendah di pasaran setelah beberapa percubaannya sebelum ini gagal kerana ditolak oleh LEMBAGA PENGARAH KOPERASI SERBAGUNA SANYA BHD.

DALIL KETIGA: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003), telah mempengaruhi Ketua Menteri Sabah, Datuk Chong Kah Kiat agar mengarahkan Kementerian Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat berpindah ke bangunan milik syarikatnya, WISMA BANDARAYA sedangkan pada ketika itu Kementerian Pembangunan Sumber dan Teknologi mak- lumat berpejabat di bangunan milik Kerajaan Negeri, Wisma MUIS secaraPERCUMA .

DALIL KEEMPAT: Ketika menjadi Ketua Menteri Sabah (2007) telah bersubahat dengan Menteri Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat, DATUK YEE MOH CHAI telah mempengaruhi Lembaga Pengarah dan Pengerusi Sabah Energy Corporation, AU KAM WAH (Wakil Rakyat Elopura), subsidiari Kementerian Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat agar berpindah daripada WISMA BOON SIEW yang selesa dan murah ke WISMA BANDARAYA pada 1 Februari 2007 yang kadar sewanya lebih mahal dan tidak mempunyai cukup ruang untuk menampung jumlah kakitangan yang ramai.

DALIL KELIMA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Menteri Di Jabatan Ketua Menteri Sabah untuk mem- pengaruhi Malayan Banking Berhad memberi pinjaman bank sejumlah RM14.615 juta pada 25 September 2000 setelah mencagarkan tanah TL 017539856 yang dipindah milik pada hari yang sama dengan tarikh pindah milik daripada KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD kepada syarikatnya BESTCO SDN.BHD.

DALIL KEENAM: Ketika menjadi Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah telah menyalahgunakan kedudu- kannya mengikut Seksyen 2(2) Ordinan 22 (Kuasa-Kuasa Perlu, Darurat, 1970) untuk melengahkan membayarCUK A I TANAHsejumlah RM264,000 yang tertunggak sejak 1992 walaupun empat notis telah dikeluarkan kepada syarikatnya, BESTCO SDN.BHD setelah mengambil alih hakmilik tanah KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD.Seronoknya menjadi Ketua Menteri dan Menteri Kewangan kerana tidak perlu membayar Cukai Tanah sedangkan tunggakan cukai tanah milik rakyat biasa RM1,000 sudah diambil tindakan, namun tanah milik Musa sudah tertunggak cukainya sejumlah RM264,000, namun tidak ada sesiapa yang berani ’MELELONG’ tanah berkenaan bagi memungut cukai setelah notis tidak diendahkan.

DALIL KETUJUH: Ketika menjadi Menteri Di Jabatan Ketua Menteri Sabah (2000), telah mempengaruhi Pengerusi dan Lembaga Pengarah KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD melepaskan pegangan ke atas hakmilik tanah ber- kenaan sedangkan sebelum ini tidak dipersetujui oleh Lembaga Pengarah KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD kerana tidak melalui tender dan tawaran pada harga yang rendah.

DALIL KELAPAN: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2000), telah menyalahgunakan kedudukannya mengikut Seksyen 2(2) Ordinan 22 (1970) mempengaruhi Pengarah Jabatan Pembangunan Koperasi Sabah membenarkan pen- jualan tanah milik KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD melupuskan pegangan ke atas tanah berkenaan sedang- kan sebelum ini tidak dipersetujui oleh Lembaga Pengarah KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD.

DALIL KESEMBILAN: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003), telah menyalahgunakan kedudukannya mengikut Seksyen 2(2) Ordinan 22 (1970) mempengaruhi PENGERUSI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI untuk membuat keputusan memindahkan operasiL HDN daripada Wisma Persekutuan dan BangunanK WSP ke WISMA BANDARAYA sedangkan banyak bangunan pejabat milik Kerajaan Persekutuan Kosong.

DALIL KESEPULUH: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003), telah menyalahgunakan kedudukannya mengikut Seksyen 2(2) Ordinan 22 (1970) mempengaruhi PENGARAH JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN (ROS) untuk membuat keputusan memindahkan operasi daripada Bangunan Pejabat Pos ke WISMA BANDARAYA sedangkan banyak bangunan pejabat milik Kerajaan Persekutuan Kosong.

DALIL KESEBELAS: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003), telah menyalahgunakan kedudukannya mengikut Seksyen 2(2) Ordinan 22 (1970) mempengaruhi PENGARAH LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA) untuk membuat keputusan memindahkan operasi daripada Sembulan ke WISMA BANDARAYA sedangkan banyak bangunan pejabat milik Kerajaan Persekutuan Kosong.

DALIL KEDUA BELAS: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2000), telah menyalahgunakan kedudukannya mengikut Seksyen 2(2) Ordinan 22 (1970) mengarahkan pengambil alihan hutang KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHADdi RHB BANK BERHAD oleh anak syarikat Kementerian Kewangan Sabah, DANAHARTA MANAGERS SDN.BHD .

DALIL KETIGA BELAS: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003) dan KETUA MENTERI SABAH(2004 hingga kini) telah menyalahgunakan kedudukannya menerima lebih RM9.429 juta dalam bentuk sewa bangunan sejak 2003 oleh Kementerian Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat dan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia yang dibayar kepada BESTCO SDN.BHD oleh Kementerian Kewangan Sabah dan Musa adalah Menteri Kewangan Sabah.

DALIL KEEMPAT BELAS: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003) dan KETUA MENTERI SABAH(2004 hingga kini) telah menyalahgunakan kedudukannya menerima lebih RM20 juta dalam bentuk sewa bangunan oleh LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, FAMA dan JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN.

DALIL KELIMA BELAS: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003) telah bersubahat dengan Ketua Menteri Sabah DATUK CHONG KAH KIAT (Tan Sri) dan Menteri Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat,DA TUK YEE MOH CHAI meluluskan kontrak ubahsuai bangunan pejabat Kementerian Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat serta Jabatan Pembangunan Sumber Manusia bernilai RM5 juta tanpa melalui tawaran tender sedangkan ianya memberi nilai tambah kepada WISMA BANDARAYA.

DALIL KEENAM BELAS: Ketika menjadi Ketua Menteri Sabah (2007) dan Menteri Kewangan Sabah (2007) telah bersubahat dengan Menteri Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat, DATUK YEE MOH CHAI danPE- NGERUSI SABAH ENERGY CORPORATION (SEC) meluluskan kontrak ubahsuai bangunan pejabat baru SECdi Tingkat 1,2 dan 3 Wisma Bandaraya bernilai lebih RM5 juta tanpa melalui tawaran tender sedangkan ianya memberi nilai tambah kepada WISMA BANDARAYA.

DALIL KETUJUH BELAS: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2003 hingga kini) dan Ketua Menteri Sabah (2004 hingga kini) secara sedar telah gagal menjimatkan Kewangan Kerajaan Negeri Sabah dengan melakukan pentadbiran songsang terhadap akauntabili Kerajaan Negeri setelah ’mengarahkan’ Kementerian dan Jabatan dan subsidiari berpindah ke bangunan persendirianMIL IK NYA sehingga kerajaan terpaksa berbelanja lebih, sedangkan bangunan kerajaan dibiarkan kosong berbanding dengan semua Jabatan Persekutuan yang diarah berpindah ke Mini Putrajaya untuk menjimatkan belanja mengurus dan meningkatkan kecekapan.

DALIL KELAPAN BELAS: Ketika menjadi Menteri Kewangan Sabah (2000) telah menyalahgunakan kedudukannya untuk mempengaruhi Jawatankuasa Pembangunan Daerah Kota Kinabalu, Majlis Perbandaraan Kota Kinabalu, Lem- baga Pembangunan Perumahan dan Bandar untuk meluluskan Pelan Pembangunan WISMA BANDARAYA walaupun bercanggah dengan peraturan yang sedia ada iaitu ketinggian bangunan yang akan dibina tidak boleh lebih tinggi daripada bangunan di belakangnya iaitu CENTURY HOTEL yang terlindung daripada pandangan dan menyediakan tempat letak kereta yang mencukupi.

DALIL KESEMBILAN BELAS: Ketika menjadi Ketua Menteri Sabah (2004) telah menyalahgunakan kedudukannya untuk melantik salah seorang ahli lembaga Pengarah KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD yang juga Pengerusi Institut Kajian Pembangunan Sabah (IDS), DATUK MASIDI MANJUN sebagai MENTERI KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN sebagai membalas budi membantunya mendapat kelulusan Lembaga Pengarah KOPERASI SERBAGUNA SANYA BERHAD melupuskan hakmilik tanah TL 017539856 iaitu tapak WISMA BANDARAYA.

DALIL KEDUA PULUH: Ketika menjadi Ketua Menteri Sabah (2004) dan Menteri Kewangan Sabah telah mem-perdaya KABINET NEGERI SABAH dengan tidak menyatakan kepentingannya sebagai pemegang saham utama BESTCO SDN. BHD, pemilik WISMA BANDARAYA dan telah PECAH AMANAH sebagai Menteri Kewangan kerana telah membayar kepada dirinya sendiri dan memperoleh keuntungan daripada urusniaga penyewaan bangunan.

DALIL KEDUA PULUH SATU: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah’ men d es ak ’ Kabinet Negeri Sabah meluluskan Kontrak Pengswastaan Skim Bekalan Air San-dakan Fasa II Secara ’Design & Build’ kepada syarikat proksinya, CITY BEST CORPORATION SDN.BHD. bernilai RM450 Juta.Musa secara sedar mengetahui bahawa syarikat berkenaan TIDAK MEMPUNYAI PENGALAMAN dan modal untuk menjalankan projek berkenaan melainkan surat jaminan kredit sejumlahRM500 Juta dari-pada United Overseas Bank (Malaysia) Berhad. Ketika itu syarikat berkenaan masih mempunyai pinjaman sejumlah RM3.4 juta dengan bank berkenaan berbanding modal berbayar syarikat berkenaan hanyaRM63, 000 pada 26 Februari 2004. Syarikat ini diterajui oleh LAWRENCE CHU JAN TOW, proksi beliau. Sehubungan itu Musa telah melakukan Pecah Amanah kerana gagal memastikan akauntabiliti kerajaan secara efektif, efisen dan ekonomi dengan melantik syarikat TIDAK BERPENGALAMAN dan menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi Jemaah Kabinet Menteri Sabah mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997). Musa juga telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997.

DALIL KEDUA PULUH DUA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah’ men g ar ah ’ Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Negeri Sabah, Datuk Hj. S. Abdillah S Hassan mempengaruhi Pengarah Jabatan Kerjaraya Negeri Sabah, Datuk David S.S.Chiu agar memberikan Konsesi kontrak Penyelenggaraan Jalan-Jalan JKR di Sabah Selama 15 Tahun bernilai RM600 Jutatanpa TENDER TERBUKAkepada syarikat proksinya, GLOBINACO SDN.BHD. yang dimiliki oleh LAWRENCE CHU JAN TOW juga. Musa secara sedar telah mengetahui bahawa syarikat berkenaan yang mempunyai modal berbayar RM1.1 juta tidak mampu mengendalikan projek berkenaan dan Musa meletakkan kerajaan negeri di dalam keadaan berhutang RM45 juta setahun kepada syarikat proksinya. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara
Jenayah (Pindaan 1997)dan Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 .

DALIL KEDUA PULUH TIGA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Ke-wangan Sabah’ men g ar ah ’ Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Negeri Sabah, Datuk Hj. S. Abdillah S Hassan mempengaruhi Pengarah Jabatan Kerjaraya Negeri Sabah, Datuk David S.S.Chiu agar memberikan Konsesi kontrakHQ 120/2003 (S) Penyelenggaraan Jalan Pantai Meligan di Sipitang, Sabah Selama 3 Tahunbernilai RM18 Jutatanpa TENDER TERBUKA kepada syarikat proksinya, JATRAYISAN CORPORATION SDN. BHD. yang dimiliki oleh adik LAWRENCE CHU JAN TOWiaitu PATRICK CHU JEN YUdan LAWRENCE CHU JAN TOW menjadi Setiausaha Syarikat.
Musa secara sedar telah mengetahui bahawa syarikat berkenaan yang mem-punyai modal berbayar RM300,000 sahaja tidak mampu mengendalikan projek berkenaan dan Musa meletakkan kerajaan negeri di dalam keadaan berhutangRM6 juta setahun kepada syarikat proksinya. Sehubungan itu Musa telah melaku-kan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997)dan Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997.

DALIL KEDUA PULUH EMPAT: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah’ mengarah ’ Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Negeri Sabah, Datuk Hj. S. Abdillah S Hassan mempenguhi Pengarah Jabatan Kerjaraya Negeri Sabah, Datuk David S.S.Chiu agar memberikan Konsesi kontrakHQ 193/2003 (S) Penyelenggaraan Jalan Nabawan-Sepulot-Agis, di Keningau, Sabah Selama 3 Tahunbernilai RM10 Juta tanpa TENDER TERBUKA kepada syarikat proksinya, JATRAYISAN CORPORATION SDN. BHD. yang dimiliki oleh adik LAWRENCE CHU JAN TOWiaitu PATRICK CHU JEN YUdan LAWRENCE CHU JAN TOW menjadi Setiausaha Syarikat. Musa secara sedar telah mengetahui bahawa syarikat berkenaan yang mem-punyai modal berbayarRM300,000 sahaja tidak mampu mengendalikan projek berkenaan dan Musa meletakkan kerajaan negeri di dalam keadaan berhutangRM3.2 juta setahun kepada syarikat proksinya. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997)dan Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997.

DALIL KEDUA PULUH LIMA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah’ mengarah ’ Kementerian Kerja Raya Malaysia menyenaraikan projek Membina Jalan Dari Donggongon-Papar Spurs Secara ’Design and Build’bernilai RM200 Jutatanpa TENDER TERBUKA kepada syarikat proksinya, KENATEX SDN.BHD. yang dimiliki oleh ahli keluarga LAWRENCE CHU JAN TOW, iaitu CHU KOK KENGdan CHU SOONG TAU. Musa secara sedar telah mengetahui bahawa syarikat berkenaan yang mempunyai modal berbayarRM750,000 sahaja tidak mampu mengendalikan projek berkenaan dan Musa meletakkan kerajaan negeri di dalam keadaan berhutangRM200 juta kepada syarikat proksinya. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997)dan Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997.

DALIL KEDUA PULUH ENAM: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah’ mengarah ’ Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Negeri Sabah, Datuk Hj. S. Abdillah S Hassan mempe- ngaruhi Pengarah Jabatan Kerjaraya Negeri Sabah, Datuk David S.S.Chiu agar memberikan kontrakPen y el en g g ar aan Jalan Jeroco, di Lahad Datu, Sabah Selama 3 Tahunbernilai RM9.5 Jutamelalui PENGECUALIAN TENDERkepada syarikat proksinya, CITY BEST CORPORATION SDN. BHD. yang dimiliki oleh LAWRENCE CHU JAN TOW. Musa secara sedar telah mengetahui bahawa syarikat berkenaan yang mempunyai modal berbayarRM10,000 sahaja tidak mampu mengendalikan projek yang ’DIANUGERAHKAN’ dan Musa meletakkan kerajaan negeri di dalam keadaan berhutang RM 3.2 juta setahun kepada syarikat proksinya. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997)dan Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997.

DALIL KEDUA PULUH TUJUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah ’memberi tekanan’ kepada Menteri Kewangan II Malaysia, Tan Sri Noor Mohamed Yaakub agar membatalkan kelulusan projek membina LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA KOTA KINABALU bernilai RM800 juta yang telah dianugerahkan kepada TAN SRI TING PEK KING (setelah menyiapkan pembinaan Terminal II Air Asia) dan memberikan projek berkenaan kepada syarikat proksinya, WCT SDN. BHD yang dimiliki oleh ahli keluarga LAWRENCE CHU JAN TOW. Musa telah berjaya memaksa Kerajaan Persekutuan memberikan sebahagian besar projek berkenaan bernilai RM500 juta kepada syarikat Proksinya. Musa secara sedar telah mengetahui telah menyalahgunakan kedudukannya melobi projek dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997); Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA- KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEDUA PULUH LAPAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah’ mengarahk an ’ sayap Pelaburan Kerajaan Negeri, WARISAN HARTA SABAH SDN. BHD yang memiliki sebidang tanah seluas3.75 ekar berdekatan Centrepoint Kota Kinabalu dengan melantik syarikat proksinya iaituSA GA J UTA (SABAH) SDN. BHD yang diwakili oleh nomineenya, MAZLAN ZAKARIA untuk membangunkan Kompleks Membeli Belah bernilai RM120 Juta. Musa secara sedar telah mengetahui bahawa Pemegang Saham Sagajuta (Sabah) Sdn.Bhd iaitu RAMAJUTA PROPERTIES SDN.BHD telah menggagalkan projek Perumahan Kos Rendah Kerajaan Negeri di Kuala Menggatal dan melantik Mazlan sebagai nomineenya di dalam tiga syarikat yang berkepentingan iaitu SAGAJUTA (SA- BAH) SDN. BHD, RAMAJUTA PROPERTIES SDN. BHDdan NUSMETRO DEVELOPMENT (SABAH) SDN. BHD. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEDUA PULUH SEMBILAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Ke- wangan Sabah’ menasihati ’ Pemilik Syarikat Alam Mesra Sdn.Bhd. Datuk Tengku Adlin ‘mewakafkan’ seluas25 ekar tanah daripada keluasan tanah yang diluluskan kepada Persatuan Islam Sabah Bersatu (USIA) secara percuma. Sebagai Imbalan, Musa telah ’mengarahkan’ Yang DipertuaUSIA melantik syarikat proksinya iaitu SAGAJUTA (SABAH) SDN. BHD yang diwakili oleh nomineenya, MAZLAN ZAKARIAdan RAYMOND CHAN BOON SIEW bekerjasama dengan WARISAN HARTA SABAH SDN.BHD untuk membangunkan Kompleks Membeli Belah bernilai RM1 Billion. Musa seca- ra sedar telah mengetahui bahawa Pemegang Saham Sagajuta (Sabah) Sdn. Bhd iaitu RAMAJUTA PROPERTIES SDN. BHD telah menggagalkan projek Perumahan Kos Rendah Kerajaan Negeri di Kuala Menggatal dan melantik Mazlan se- bagai nomineenya di dalam tiga syarikat pemegang saham 1Borneo, SAGAJUTA (SABAH) SDN. BHD,RA MA J UTA PROPERTIES SDN. BHDdan NUSMETRO DEVELOPMENT (SABAH) SDN.BHD. Mazlan telah bekerja dengan Musa se- jak hampir30 tahun lalu. Musa secara sedar telah mengetahui telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Ketua Men- teri Sabah mengeluarkan seluas25 ekar kawasan milik Alam Mesra Sdn. Bhd ’SECARA KHIANAT’ untuk kepentingan peribadinya dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997); Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETIGA PULUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah meluluskan Konsesi Pembala- kan di Benta Wawasan kepada 3 syarikat yang diketuai oleh seorang China yang berasal daripada Filipina, NASIR YEO yang mendapat kad pengenalan projek daripada Musa ketika Musa menjadi Pengerusi TASK FORCE UMNO Sabah. Musa menjadi dalang utama yang mendaftar pendatang asing tanpa izin sebagai ahli dan pengundi setelah diberi kad pengenalan projek. Nasir telah menggunakan adik iparnya untuk mempengaruhi Musa meluluskan Konsesi Pembalakan di Benta Wawasan kepada Nasir Yeo, John Nip, John Lim, Andrew Lim, Michael Chia Tien Foh dan Edmond Looh. Kesemua mereka telah membayar sejumlah RM70 juta kepada Musa sebagai imbalan meluluskan 82,000 ekar konsesi kayu balak kepada mereka. Bayaran dibuat di Hongkong dan Singapura secara peribadi kepada Musa. Musa telah sedar bahawa pemberian konsesi untuk mendapatkan keuntungan segera menyalahi undang-undang dan pecah amanah dan meninggalkan negara untuk mengambil wang di Hongkong dan Singapura tanpa memaklumkan kepada Perdana Menteri. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta
Pencegahan Rasuah 1997, Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970da n Seksyen 8(1) Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 1960.

DALIL KETIGA PULUH SATU: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah Yayasan Sabah dengan melantik seorang wanita Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) yang mendapat kad pengenalan projek daripada Task ForceUMNO, RAHMAWATI sebagai kerani di Yayasan Sabah. Rahmawati tidak mempunyai sebarang kelulusan. Ketika itu ibu bapa Rahmawati juga tidak mempunyai sebarang dokumen. Musa telah membayar sejumlahRM5,000 kepada Pengarah Jabatan Pendaftaran Sabah, Abdul Rauf Sani (Bekas Tahanan ISA kerana KP Projek) untuk mendapatkan kad pengenalan projek berkenaan. Musa turut mempunyai SKANDAL SEKS dengan gadis berkenaan sehingga melahirkan anak ’LUAR NIKAH’ yang dihantar ke Banjar Masin, tempat asal gadis berkenaan untuk menutup rahsia. Musa menghantar Rahmawati melanjutkan pelajaran ke Australia dengan meluluskan biasiswa Yayasan Sabah kepadaRA HMA WA TI yang dinikahinya. Setelah kembali daripada Australia, Musa melantik isterinya (Rahmawati) sebagai PENGURUS WILAYAH YAYASAN SABAH SANDAKAN sehingga kini. Sehubungan itu Musa secara sedar telah menyalahguna kuasa melakukan rasuah mengikut Seksyen 2(1), Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970 dan Seksyen 8(1) Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 1960.

DALIL KETIGA PULUH DUA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah mengarahkan nomineenya, arkitek MELVINYEO KIANDEE dan TERENCE CHU SHENG TAUR (adik Lawrence Chu Jan Tow) memajukan SEMENANJUNG EMAS iaitu tanah seluas70 ekar di Sutera Harbour dimiliki DANAHARTA MANA- GERS SDN.BHD. Musa telah melupuskan tanah Danaharta TL 017544866selua s 70 ekar kepada Melvin melalui syarikat ACTALAND SDN. BHD untuk membina 150 lot bungalow mewah berharga RM1.48 juta setiap satu. Melvin yeo Kiandee pemegang kad pengenalan H0439908/630401125039 ialah ahli UMNO (02945593) Kampung Batu Putih Bersatu, Bahagian Libaran dan Musa masih menjadi KetuaUMNO Libaran sehingga kini. Sehubungan itu Musa secara sedar telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997) dan Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETIGA PULUH TIGA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah’ MENDESAK ’ peniaga berbangsa Tiong Hua membeli antara satu hingga tiga lot bungalow yang dimajukan oleh ACTALAND SDN.BHD. Musa telah menjual lot berkenaan pada harga RM88hingga RM108 sekaki persegi walaupun diperolehi dengan hargaRM33 sekaki persegi. Musa telah ’secara langsung’ memperoleh RM55 bagi satu kaki persegi atau RM139 JUTA bagi penjualan 150 lot bungalow berkenaan. Musa telah mencemarkan imej Kerajaan Negeri Sabah dan kedudukannya dengan ’menjual sendiri’ 150 lot bungalow dan menyalah gunakan Pejabat Ketua Menteri Sabah dan Instrument Kerajaan yang lain untuk kepentingan diri. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahanMENGGUBAH
WANG HARAM di bawah Seksyen 4 (1) (a), (b) Bahagian II, Akta 613 AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM 2001. Musa juga melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997); Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETIGA PULUH EMPAT: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah mengarahkan nomineenya, MELVIN YEO KIANDEE dan TERENCE CHU SHENG TAUR (adik Lawrence Chu Jan Tow) pemilik syarikat ACTALAND SDN. BHD yang memajukan tanah TL 017544866 berkenaan MEMUNGUT DEPOSIT 50% daripada nilai harga bungalow mewah berkenaan pada masa menandatangani kontrak jual beli sedangkan pembinaan belum dimulakan. Kebanyakan pembeli terpaksa membayar RM741,224 sebagai deposit dan bakinya masing-masing45% iaituRM667,101.60 hendaklah dijelaskan dalam masa 3 BULAN dan5% atauRM74,122.40 lagi setelah selesai proses penukaran nama hak milik. Memandangkan ACTALAND SDN. BHD (SPIRAL GLOBE SDN. BHD) hanyalah syarikat pemaju perumahan dan bukannya syarikat kewangan yang dilesenkan sebagai agen pengambil deposit, maka ia menyalahi peraturan Bank Negara Malaysia. Sehubungan itu Musa dan kroninya secara sedar telah melakukan kesalahan mengikut Akta 372, Akta Bank & Institusi Kewangan 1989dan Peraturan Bank Negara Berhubung Agensi Pengambilan Depositdan Akta Pemaju Perumahan.

DALIL KETIGA PULUH LIMA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Menteri Kewangan Sabah yang bertanggung jawab di atas sayap pelaburan Kerajaan Negeri Suria Capital Holding Berhad mengarahkan SABAH PORT SDN. BHD melantik anak saudaranya, MOHD HASNOL BIN AYUB AMAN (H0659323) sebagai PENGARAH pada 17 Jun 2002. Hasnol juga pengarah syarikat S.P. SATRIA SDN. BHD yang membolot semua kontrak kerja di Lembaga Pelabuhan Sabah tanpa SEBARANG TENDER. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETIGA PULUH ENAM: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah, Menteri Kewangan Sabah dan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah memungut derma untuk membina BANGUNAN UMNO di atas tapak tanah miliknya berdekatan Wisma BSN di Karamunsing di Kota Kinabalu. Sehingga kini Musa masih memungut ‘DERMA @ RASUAH’ tabung bangunan berkenaan TANPA PERMIT POLIS walaupun telah mengumpul sejumlah RM160 Juta dan TIDAK MENGISYTI-
HARKAN pungutan tersebut kepada BENDAHARI UMNO dan MAJLIS TERTINGGI UMNO MALAYSIA. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970, Seksyen 10 (a), (b), (aa), (bb)da n Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997.

DALIL KETIGA PULUH TUJUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah, Menteri Kewangan Sabah mengarahkan SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SABAH, Datuk KY Mustafa melanjutkan tempoh perkhidmatan Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan, Datuk S Abdillah Hassan yang sepatutnya bersara wajib secara kontrak. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970 kerana telah menggunakan perlanjutan tempoh perkhidmatan Setiausaha tetap berkenaan untuk menjalankanA RA HA N yang berasaskan keuntungan kepadanya.

DALIL KETIGA PULUH LAPAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah, Menteri Kewangan Sabah dan Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Dalam Negeri Sabah mengarahkan Kerajaan PersekutuanMEMB A TA L - KANkhidmat FOMEMA SDN. BHD (agensi pemeriksaan kesihatan pekerja asing di Sabah) dan melantik syarikat proksi- nya, GROWARISAN SDN. BHD menjalankan tugas penting berkenaan. Musa secara sedar telah membenarkan proksinya, AZLAN BIN NASIR @ YEO GUAN HOCK (anak NASIR YEO) menggunakan alamat rumah kediaman rasmi MUSA, SRI LIBARAN, Kampung Sungai Kayu, Batu 7, Jalan Airport, 9000 Sandakan sebagai alamat tetap. Azlan dilantik sebagai Pengarah GROWARISAN SDN.BHD pada 2 November 2006. Musa juga sedar bahawa syarikat berkenaan hanya mempunyai modal berbayar RM100 sahaja. Akibatnya GROWARISAN SDN.BHD yang mengambil alih tugas Fomema pada Disember 2006 terpaksa melantik FOMEMA SDN. BHD sebagai Subkontraktor kerana mereka tidak mempunyai pengala- man, logistik dan kewangan. GROWARISAN kini bertindak sebagai CETI memungut wang daripada FOMEMA SDN.BHD pada kadarRM15 seorang pekerja asing yang diperiksa TANPA MELAKUKAN SEBARANG KERJA kerana semua kakitangan, sistem komputer dan modal dikeluarkan oleh FOMEMA SDN.BHD yang juga hanya menerimaRM15 bagi juga, manakala bakinya untuk yuran klinik, makmal dan x-ray. Oleh itu Musa telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETIGA PULUH SEMBILAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai BENDAHARI UMNO SABAHpada 1991, mempengaruhi Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Tun Ghaffar Baba (Allahyarham) melantiknya sebagai Pengerusi Task Force UMNO untuk merekrut pendatang asing tanpa izin (PATI) Filipina dan Indonesia dan memberi kad pengenalan projek. Musa telah membelanjakan wangnya sendiri sejumlah RM2 juta untuk membiayai pemberian 82,000 kad pengenalan projek kepada PATI yang diselia oleh Haji Jabar Khan Napi @ Yasser Arafat. Musa turut memberikan RM10 juta untuk urusan membawa pengundi hantu ke kawasan pilihanraya di seluruh Sabah dan sekaligus melakukan Kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihanraya 1954. Haji Jabar telah memberi keterangan di hadapan Jawatankuasa Khas Parlimen Mengenai Integriti pada 26 Mac 2007. Di antara 1991-1993, Musa dengan sedar dan relahati telah melibatkan diri dalam kegiatan yang memudaratkan Keselama-tan Malaysia menaja Sindiket memberi kerakyatan Songsang kepada Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) daripada Filipina, Indonesia, Pakistan dan India secara diluar undang-undang dan peraturan Malaysia untuk kegunaan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) bagi membolehkan mereka tinggal, bekerja dan bergerak bebas di Malaysia. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan dan sewajarnya ditahan di bawah Seksyen 8(1) AKTA KESELAMATAN DALAM NEGERI (ISA) 1960 kerana MENGANCAM KESELAMATAN
NEGARAdan MENDERHAKAkepada YANG DIPERTUAN AGONG.

DALIL KEEMPAT PULUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah Yayasan Sabah dan kini Ketua Menteri Sabah meluluskan konsesi kayu balak di Benta Wawasan kepada18 syarikat kroninya TANPA TENDER dan penjualan kayu balak bulat Yayasan Sabah di bawah harga pasaran kepada syarikat kroni dan nomineenya seperti John Lim. Sehubungan itu Musa secara sedar telah menyalahguna kuasa dan pecah amanah mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970dan Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997).

DALIL KEEMPAT PULUH SATU: Telah menggunakan pengaruh dan kedudukannya sebagai Pengarah Yayasan Sabah BERSUBAHAT dengan SAMSUDIN BIN YAHYA yang mengupah 3 orang lelaki, dua daripadanya Awang Damitdan Muhammad mendatangkan kecederaan dengan niat terhadap rakan kongsi Musa, LUE SUE SENG sehingga luka parah kerana mendedahkan rahsia hubungan sulit Musa dan Rahmawati kepada umum. Sebagai balasannya, Musa telah memilih SAMSUDIN YAHYA (Mantan Pemandu Teksi) sebagai Calon BN bagi DUN Sekong pada pilihanraya umum 2004 yang lalu. Lue Sue Seng pula bertanding dalam pilihanraya berkenaan sebagai calon bebas kerana ingin membalas dendam di atas kekejaman Musa. Musa secara sedar telah menyalahguna kuasa dan jenayah mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEEMPAT PULUH DUA: Telah menggunakan pengaruh dan kedudukannya sebagai Pengarah Yayasan Sabah membayar sejumlah tertentu kepada KETUA POLIS DAERAH SANDAKAN, ILLYAS IBRAHIM untuk menutup kes jenayah yang dilakukan oleh SAMSUDDIN YAHYA dan Tiga orang lagi terhadap LUE SUE SENG. Samsuddin telah ditangkap polis dan dibebaskan dengan campurtangan Musa dan atas budibicara Ilyas Ibrahim. Setelah menjadi Ketua Menteri Sabah, Musa secara sedar telah melantik ILLYAS IBRAHIM yang juga sepupunya sebagai DATUK BANDAR Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan perkhidmatan ILLYAS IBRAHIM (Datuk) sebagai Datuk Bandar dilanjutkan selama 2 tahun lagi sebagai membalas jasa Illyas menutup kes SIASATAN jenayah dan subahatnya. Musa secara sedar telah menyalahguna kuasa dan rasuah mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEEMPAT PULUH TIGA: Telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah bersama-sama Ketua UMNO Bahagian Petagas, DATUK YAHYA HUSSIN dan pegawainya, HAJI KAHAR MOHD ZAIN cuba merasuah dan menghalang saksi yang disapena oleh Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen Mengenai Integriti, HAJI JABAR KHAN NAPI @ YASSER ARAFAT daripada hadir dengan melakukan pelbagai gangguan dan cadangan bagi menghalang Jabar mendedahkan penglibatannya dalam kegiatan memudaratkan Keselamatan Negara. Musa secara sedar telah MENGHINA PARLIMEN dan menyalahguna kuasa dan rasuah mengikut
Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEEMPAT PULUH EMPAT: Telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah, Menteri Kewangan dan Pengerusi Badan PerhubunganUMNO Sabah mempengaruhi dan MENGHALANG Pengarah Badan Pencegah Rasuah Sabah (BPR) Hajjah Latifah Binti Md Yatim menerima laporan yang saya ingin buat terhadap Musa pada 9 Februari 2007 dan mengarahkan saya datang pada 12 Februari 2007. Menurut Latifah, pihaknya perlu menyiasat terlebih dahulu sebelum boleh menerima laporan dan bercanggah dengan Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang pada dasarnya menggesa agar laporan hendaklah dibuat segera. Ketika saya mengunjungi Latifah pada 12 Februari 2007, saya lihat Latifah berada di dalam ketakutan dan meminta agar saya tidak dedahkan kepada media kes Skandal Wisma Bandaraya kera- na bimbangkan keselamatan semua. Musa secara sedar telah MENGHALANG TUGAS pegawai awam dan menyalahguna kuasa mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEEMPAT PULUH LIMA: Telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah, Menteri Ke- wangan dan Pengerusi Badan PerhubunganUMNO Sabah mempengaruhi dan merasuah sejumlah RM? (jumlah sebenar tidak dapat dikenalpasti) Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah Malaysia, Datuk Zulkifli Mohd Noor10 hingga11 Februari 2007 dalam perjumpaan sulit di hotel MANDARIN ORIENTAL Kuala Lumpur agar melengahkan siasatan berhu- bung SKANDAL WISMA BANDARAYA. Musa secara sedar telah MENGHALANG TUGAS pegawai awam, rasuah dan menyalahguna kuasa mengikut Seksyen 2(1) dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970; Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 15 (1) , (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997

DALIL KEEMPAT PULUH ENAM: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah, Menteri Kewangan Sabah, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah dan Bendahari UMNO Sabah secara ’Khianat’ telah melumpuhkan ekonomi Sabah telah ’menjual’ dirian isi kayu balak dengan harga RM1,000 hingga RM1,500 sehektar melalui pemberian konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan, Yayasan Sabah dan Benta Wawasan kepada kroni dan proksinya walaupun secara sedar mengetahui bahawa beliau tidak mempunyai sebarang kuasa undang-undang untuk meluluskan sebarang kawasan kepada sebarang pihak. Musa telah melumpuhkan ekonomi Sabah dengan kerjasama Nasir Yeo, Admund Looi, John Nip Wing Hon, Andrew Lim dan Michael Chia mengagehkan kawasan balak tanpa mengikut kuota yang ditetapkan oleh Dasar Perhutanan Negeri yang telah menjejaskan sumber kewangan dan aliran tunai Kerajaan Negeri Sabah. Musa telah ’melantik 5 broker’ (Nasir Yeo, Admund Looi, John Nip Wing Hon, Andrew Lim dan Michael Chia) untuk menjual kawasan balak dengan harga yang mahal namun Yayasan Sabah hanya memperolehiRM55 bagi satu meter padu balak. Sehubungan itu Musa telah melakukan Pecah Amanah kerana gagal memastikan akauntabiliti kerajaan menguruskan sumber asli secara efektif, efisen dan ekonomi dan menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah dan melakukan kesalahan mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEEMPAT PULUH TUJUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah dan Bendahari UMNO Sabah ’bersubahat’ dengan Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Bernard Dompok untuk meluluskan kawasan pembalakan milik Yayasan Sabah yang produktif seluas 189,000 hektar kepada Sabavital Sdn. Bhd, proksi Rintisan Bumi Sdn.Bhd. yang telah menderma sejumlah RM40 juta untuk membantuUMNO Sabah menghadapi Pilihanraya Umum. Musa secara sedar mengetahui bahawa beliau telah melakukan pecah amanah dan melakukan tindakan rasuah kerana menerima derma syarikat berkenaan bagi pihak UMNO tanpa sebarang rekod. Musa sedar dan mengetahui bahawa jawatannya sebagai Pemegang Amanah Yayasan Sabah dan tidak mempunyai sebarang kuasa untuk meluluskan sebarang konsesi milik rakyat Sabah. Sehubungan itu Musa telah melakukan Pecah Amanah kerana gagal memastikan akauntabiliti kerajaan menguruskan sumber asli secara efektif, efisen dan ekonomi dan menggunakan kedudukannya dan bersubahat dengan Ketua Menteri Sabah mengikut Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEEMPAT PULUH LAPAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah secara sedar telah melakukan pelbagai tekanan untuk tidak memperbaharui lesen konsesi pembalakan kepada Sabavital Sdn.Bhd di kawasan yang diluluskan sebelum ini dan telah melakukan tindakan di luar perlembagaan dengan mengarahkan Jabatan Perhutanan Sabah membuat pertuduhan palsu danm alafide ke atas Sabavital Sdn. Bhd. yang didakwa kerana ” menceroboh hutan simpan, reparian dan menebang balak bersaiz kecil” sehingga syarikat berkenaan didenda RM15 Juta yang dibayar secara ansuran. Bagaimanapun Musa terus mendesak Pengurus Sabavital Sdn. Bhd membayar sejumlah RM10 Juta sebagai’ s ag u h at i ’ (Undertable) yang dibayar secara tunai di Hong Kong oleh Tan Sri K.K. Chai. Musa telah mengarahkan fail ’jenayah’ Sabavital Sdn.Bhd ditutup setelah menerima bayaran berkenaan. Musa secara sedar telah menjatuhkan imej kerajaan Negeri Sabah dengan melakukan perbuatan keji meminta ’suapan’ daripada Sabah Vital Sdn.Bhd dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEEMPAT PULUH SEMBILAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yaya- san Sabah secara sedar telah mengeluarkan kawasan seluas28,000 hektar daripada 189,000 hektar iaitu konsesi Sabavital Sdn. Bhd diserahkan kepada proksinya, Datuk Nasir Yeo melalui syarikat Kumpulan Kinabatangan Sdn. Bhd yang ke- mudiannya menjual konsesi tersebut kepada Admund Looi. Musa telah dibayar sejumlah RM28 juta sebagai rasuah iaitu pada kadar RM1,000 bagi sehektar konsesi balak. Nasir Yeo menjualkan konsesi tersebut pada kadar RM1,500 sehektar dan Admund Looi pula menjual kawasan tersebut pada kadar RM2,000 sehektar. Musa sedar dan mengetahui bahawa jawatannya sebagai Pemegang Amanah Yayasan Sabah dan tidak mempunyai sebarang kuasa untuk meluluskan sebarang konsesi milik rakyat Sabah. Musa menyedari bahawa beliau menggunakan jawatannya untuk mendapatkan rasuah daripada Nasir Yeo dan Admund Looi dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah secara sedar telah mengeluarkan kawasan seluas 32,000 hektar daripada 189,000 hektar iaitu konsesi Sabavital Sdn.Bhd diserahkan kepada proksinya, Lue Su Seng melalui syarikat Pinawantai Sdn.Bhd yang kemudiannya diserahkan kepada Andrew Lim dengan imbalan tunai sejumlah RM32 juta iaitu pada kadar RM1,000 bagi sehektar konsesi balak. Musa secara sedar mengetahui bahawa Syarikat Kumpulan Kinabatangan Sdn.Bhd dan Pinawantai Sdn.Bhd adalah dimiliki oleh sebuah syarikat yang sama iaitu Key Height Sdn.Bhd, anak syarikat Aokam Perdana Berhad. Musa menyedari bahawa sebagai Pemegang Amanah Yayasan Sabah dan tidak mempunyai sebarang kuasa untuk meluluskan sebarang konsesi milik rakyat Sabah. Musa secara sedar menerima rasuah dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH SATU: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Yayasan Sabah Keningau seluas 5,000 hektar ke- pada syarikat Wincohasil Sdn.Bhd. Musa secara sedar mengetahui bahawa Syarikat Kumpulan Kinabatangan Sdn.Bhd dan Pinawantai Sdn.Bhd dan Wincohasil Sdn.Bhd adalah dimiliki oleh sebuah syarikat yang sama iaitu Key Height Sdn.Bhd, anak syarikat Aokam Perdana Berhad. Musa menyedari bahawa sebagai Pemegang Amanah Yayasan Sabah dan tidak mempunyai sebarang kuasa untuk meluluskan sebarang konsesi milik rakyat Sabah untuk mendapat wang secara mudah iaitu RM5 juta daripada pemberian konsesi pembalakan ini. Musa secara sedar menerima rasuah dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH DUA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sa- bah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Yayasan Sabah seluas 26,000 hektar kepada broker- nya, Andrew Lim melalui syarikat Cergas Kenari Sdn. Bhd (anak syarikat Priceworth Wood Products Berhad) dan telah menerima sejumlah RM26 juta daripada Andrew Lim daripada penjualan konsesi berkenaan. Musa secara sedar telah menerima rasuah dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH TIGA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Yayasan Sabah seluas 12,700 hektar kepada bro- kernya, Andrew Lim melalui syarikat Maxland Sdn.Bhd (anak syarikat Priceworth Wood Products Berhad) dan telah menerima sejumlah RM13 juta daripada Andrew Lim daripada penjualan konsesi berkenaan. Musa secara sedar telah me- nerima rasuah dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Ra-suah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH EMPAT: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Yayasan Sabah seluas12,700 hektar kepada brokernya, Admund Looi melalui syarikat Gasing Selatan Sdn. Bhd dan telah menerima sejumlah RM13 juta daripada Admund Looi. Musa secara sedar telah menerima rasuah dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH LIMA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Pengarah @ Pegawai Eksekutif Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Yayasan Sabah seluas 12,700 hektar kepada brokernya, Admund Looi melalui syarikat Eden Region Sdn. Bhd dan telah menerima sejumlah RM10 juta daripada Admund Looi. Bapa saudara Admund Looi, Lim Meow Fook merupakan pengarah Eden Region Sdn.Bhd. Musa secara sedar telah menerima rasuah dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH ENAM: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan koridor FMU 8, Pensiangan seluas 14,193 hektar kepada syarikatK en an g an Cergas (M) Sdn. Bhd (Anak Syarikat Idris Hydraulic Sdn.Bhd yang hanya mempunyai modal berbayar RM2) dan Musa telah menerima sejumlah RM17 juta daripada syarikat berkenaan walaupun Jabatan Alam Sekitar ’Tidak Meluluskan’ La- poranEIA yang dikemukakan melalui Tropplant Foresters Sdn. Bhd. dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesala- han di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d)
Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan.

DALIL KELIMA PULUH TUJUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah melulus- kan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Sg. Tagul, Sg. Temalasak & Sg. Sapulut, Nabawan, Pensiangan seluas 11,164 hektar kepada syarikat Idris Hydraulic (Malaysia) Berhad. Musa juga telah menerima sejumlah RM10 jutadaripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH LAPAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah melulus- kan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Pensiangan seluas 3,228.48 hektar kepada syarikat Emijadi Sdn. Bhd yang hanya mempunyai modal berbayar RM2 dan telah menerima sejumlah RM5 juta daripada syarikat berkenaan. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1),  (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELIMA PULUH SEMBILAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah melu- luskan konsesi pembalakan di kawasan koridor barat Hutan Simpan Trusmadi di Ranau seluas 30,960 hektar kepada syarikat Anika Desiran Sdn. Bhd yang dimiliki oleh Dewan Perniagaan Bumpiutera, Kadazan dan Cina untuk mengukuhkan pengaruh politiknya dan telah menerima sejumlah RM32 juta daripada Lim Ba Chong @ Lim Kim Yeo, Pengarah Veetar Kinabalu Planta- tions Sdn.Bhd (Pemegang Saham terbesar dan subsidiari Vee Seng Plantation Sdn.Bhd) dan sehubungan itu Musa telah mela- kukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan kon- sesi pembalakan di kawasan Benta Wawasan (Coupe BW 07/04) Lahad Datu, seluas 25,130 hektar kepada syarikatSab av i t al Sdn. Bhd dan telah menerima sejumlah RM25 jutadaripada Tan Sri KK Chai, proksi syarikat berkenaan dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH SATU: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Barisan Nasional Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Sapulut, Pensiangan seluas 1,500 hektar kepada syarikat Accogold Sdn.Bhd sekalipun beliau mengetahui laporan EIA yang dikemukakan oleh Iklim Consult Sdn.Bhd tidak diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Musa juga turut meluluskan sejumlah 1,000 hektar lagi di Hutan Simpan Pensiangan, Nabawan kepada syarikat berkenaan walaupun Musa tahu bahawa beliau telah menggunakan kedudukannya untuk memperkukuhkan sokongan daripada Parti Komponen Barisan Nasional. Sekalipun Musa tidak mene- rima sebarang wang tunai daripada syarikat berkenaan, namun mempunyai kepentingan politik kerana pemegang Saham utama syarikat berkenaan ialah Datuk Christine Vanhouten (Ketua Wanita UPKO) dan Viola Giluk Dompok (adik Tan Sri Bernard Giluk Dompok, Presiden UPKO). Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997),dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH DUA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah melu- luskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Pensiangan, Sapulut, Nabawan seluas 6,000 hektar kepada syarikat RKK Sdn.Bhd dan telah menerima sejumlah RM7 juta daripada syarikat berkenaan dan sehubungan itu Musa telah mela- kukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH TIGA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Pensiangan, Sapulut, Nabawan seluas2,043.13 hektar kepada syarikat daripada Johor,Makmuran Sdn.Bhd (subsidiary Sindora Ventures Sdn.Bhd) dan telah menerima sejumlahRM2 jutadaripada Md Tamyes A Rahim, pengarah syarikat berkenaan dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH EMPAT: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lem- baga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Yayasan Sabah Lahad Datu (Malua) seluas 15,000 hektar kepada syarikat Saingan Mewah Sdn.Bhd yang salah seorang pemegang sahamnya merupakan keluarga kepada isterinya, Rahmawati Idris. Musa secara sedar mengetahui bahawa Pengarah dan Pemegang Saham Saingan Mewah iaitu Rahimawati Binti Masri (650707-12-5048) adalah Pendatang Asing Tanpa Izin yang telah diberikan kad pengenalan projek oleh Task Force UMNO yang ketika itu Musa menjadi pengerusinya dan mem- beri kad pengenalan bernomborH0522055. Musa turut memberikan kad pengenalanH0521665 yang membolehkan suami Rahimawati, Sulaiman Bin Jumal tinggal di Sabah walaupun Musa mengetahui bahawa kad pengenalan (KPT) yang dimiliki oleh Sulaiman590110-12-5035 tidak merujuk kepadanya (Palsu). Akibat perbuatan Musa memberikan kerakyatan song- sang kepada Rahimawati dan Sulaiman, kedua-dua anak Rahimawati iaitu, Sudirman Sulaiman No. KPT 820621-12-5353 dan Masniaty Sulaiman No. KPT 831020-12-5052 ditulenkan sebagai bumiputera Sabah. Musa juga telah menerima sejum- lah RM15 juta daripada Tan Sri KK Chai yang telah membeli syarikat berkenaan dan sehubungan itu Musa telah melaku- kan perbuatan yang mengancam keselamatan Negara dan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta
574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997, Seksyen 8(1) Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 1960dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH LIMA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lemba- ga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Benta Wawasan (Coupe BW.07/2003) Lahad Datu seluas 20,000 hektar kepada syarikat Sabavital Sdn.Bhd. Musa juga telah menerima sejumlah RM20 juta daripada Tan Sri KK Chai dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawahSeksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH ENAM: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Kuamut, Kinabatangan seluas 4,000 hektar kepada syarikat Ivory Bay Sdn.Bhd. Musa juga telah meluluskan 4,000 hektar lagi di Konsesi Pembalakan Yayasan Sabah Lahad Datu menjadikan kesemuanya 8,000 hektar menerima sejumlah RM8 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH TUJUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Sapulut, Nabawan seluas 4,790.67 hektar kepada syarikat Sapulut Forest Development Sdn.Bhd. Musa juga telah menerima sejumlah RM5 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH LAPAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Ulu Sungai Padas, Tenom seluas 2,797.94 hektar kepada sya- rikat Caya Jadi Sdn.Bhd. Musa juga telah menerima sejumlah RM3 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KEENAM PULUH SEMBILAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Koridor Hutan Simpan Sapulut, Nabawan seluas11,800 hektar kepada syarikat Sapulut Forest Development Sdn.Bhd. Musa juga telah menerima sejumlah RM13 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah melulus- kan konsesi pembalakan di kawasan Benta Wawasan (Coupe BW 07/04), Lahad Datu seluas 25,130 hektar kepada syarikat Sabavital Sdn.Bhd. Musa juga telah menerima sejumlah RM25 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH SATU: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lem- baga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Kuamut, Kinabatangan, seluas8, 000 hektar dan 12,000 hektar lagi di Konsesi Yayasan Sabah Sandakan kepada syarikat Melur Azim Sdn.Bhd. Musa juga telah menerima sejumlah RM20 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH DUA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Konsesi Yayasan Sabah (FMU 15a) berdekatan Hutan Simpan Sg. Pinangah, Tongod seluas 12,005 hektar kepada brokernya, Admund Looi melalui syarikat Gasing Selatan Sdn. Bhd dan telah menerima sejumlah RM13 juta daripada Admund Looi. Sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a),
(b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH TIGA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan ‘Monopoli’ konsesi pembalakan di kawasan Cerun Curam melebihi 25 darjah menggunakan helikopter dan kawasan diharamkan pembalakan seperti reparian dan takungan air di Blok YLH- B, Lahad Datu seluas 6,470 hektar dan 40,000 hektar di seluruh Sabah kepada syarikat Asiatic Lumber Industries Sdn. Bhd. Musa sedar, Dasar Kerajaan Negeri Sabah mengharamkan kegiatan pembalakan di kawa-san bercerun 25 darjah kerana mencemarkan alam sekitar, ekosistem, kitaran hidrologi, kawasan tadahan air dan hakisan tanah, namun telah meluluskan kegiatan pembalakan menggunakan helikopter Skycrane iaitu Sikorsky S64E pada Jun 2004 secara ’Blanket Approval’ kononnya untuk melaksanakan Sistem Pembalakan Impak Rendah dan Pelan Penuaian Terperinci. Musa juga telah menerima sejumlah RM60 juta daripada Pengarah syarikat tersebut, John Nip Wing Hon dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH EMPAT: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Kalabakan seluas 10,093 hektar kepada syarikat Golden Vision Development Sdn.Bhd. dan telah menerima sejumlah RM8 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah mela- kukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH LIMA: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lem- baga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Konsesi Pem- balakan Yayasan Sabah (Coupe YS 2/06) Hutan Simpan Sungai Pinangah, Tongod seluas 4,500 hektar kepada syarikat Rimba Kita Sdn.Bhd. dan telah menerima sejumlah RM5 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH ENAM: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Tangkulap, Telupid seluas 5,000 hektar kepada syarikatK et ar a Cekap Sdn.Bhd. dan telah menerima sejumlah RM5 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah mela- kukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH TUJUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Hutan Simpan Bonggaya, Beluran seluas3,960 hektar kepada syarikatGem a- ra Sdn.Bhd. dan telah menerima sejumlah RM2 juta daripada syarikat tersebut dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH LAPAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan Sungai Talankai, Hutan Simpan Kelas II, Pensiangan, Nabawan seluas986.04 hektar kepada saudara maranya, Mohd Ali Razali Bin S A Rashid (720907-12-5027) melalui syarikat Himpunan Tenang Sdn. Bhd. dan sehubungan itu Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997)dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KETUJUH PULUH SEMBILAN: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lem- baga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di Coupe YS/4/06, YS 8/06 danYS 9/06 di kawasan konsesi Yayasan Sabah Lahad Datu 12,500 hektar kepada syarikat yang hanya mempunyai modal berbayar RM2iaitu Onbumi Sdn.Bhd dan menerima sejumlah RM13 juta. Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997dan Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELAPAN PULUH: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lembaga Peme- gang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di Coupe YS 3/06, YS 5/06 dan YS 7/06 di kawasan konsesi Yayasan Sabah Lahad Datu12,500 hektar kepada syarikat yang hanya mempunyai modal berbayarRM4 iaitu Hormat Jadi Sdn.Bhd dan menerima sejumlah RM13 juta daripada syarikat berkenaan. Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997), Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997da n Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

DALIL KELAPAN PULUH SATU: Telah menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara sedar telah meluluskan konsesi pembalakan di kawasan konsesi Yayasan Sabah Lahad Datu7,745 hektar kepada syarikatMegabountiful Sdn.Bhd dan menerima sejumlah RM7 juta daripada syarikat berkenaan. Musa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 161, Bab IX, Akta 574, Kanun Acara Jenayah (Pindaan 1997),
Seksyen 12 (1), (a), (b), (c), (d) Bahagian III Akta Pencegahan Rasuah 1997; Seksyen 15 (1), (2), (3) Akta Pencegahan Rasuah 1997da n Seksyen 2 (2) Ordinan 22 (KUASA-KUASA PERLU) Darurat, 1970.

54 comments:

 1. Wow! So many corruption cases were reported against Musang bin Tidak Aman BUT WHY MACC keep quiet?

  MACC, who pay your salary? Its from Tax Payer NOT from your evil umnok pocket money!!!

  Is this evil musang bin tidak aman is un-touchable? Only God's know!

  ReplyDelete
 2. wahoo ! what a shocking revealation? Why nothing happened. Malaysia Boleh!

  ReplyDelete
 3. he is my uncle and I am very proud of him. keep up the good work uncle.

  ReplyDelete
 4. berabis saya mengundi opposition masi juga tuh BN manang, bagus sia pi migrate tampat lenlah nie..cuba2lah sia apply green card pi US lah..biarlah si musa kaya asal jan budusaa

  ReplyDelete
 5. kalau begini banyak kenyataan kenapalah SPRM tidak pg menyiasat? Makan gaji buta dan penakut!!!!

  ReplyDelete
 6. sampai satu juta dalil pun tiada siapa peduli selagi kuasa memayungi segala jenis skandal......

  ReplyDelete
 7. Iya kan... kalau tuduhan ini semata-mata fitnah, apasal tak bawa samam p mahkamah. sia cadangkan, buat satu memorandum rakyat dgn memasukkan kesemua senarai ini dan hantarkan kepada semua yg berkenaan. Pastikan mengumpul tandatangan rakyat Sabah.

  ReplyDelete
 8. SI musang anak haram ni boleh tahan samsengnya... dia kumpul dana untuk melantik dirinya jadi sultan sulu yang ke34 kali. dia mau prepare segala jenis bom dan mesin gun untuk merampas kuasa akan datang. betol2 anak haram!! tengok saja misainya macam misai musang kacukan anjing kurap!!

  ReplyDelete
 9. suma ni bkn satu org pnya keja, pendedah ni bkn 1 org tp pa buli bt skg?bkn suma org sabah bca undang2,pengaruh uda berakar umbi sampi tdk dpt ditarik kuar, pkir ksh jtuh da 1 org ja ka?byk i2 yg jatuh, nnt kta terkejut bhwa org yang kta percayai tk memerintah tetapi menyeleweng...jgn ckap KM ja, jgn2 pemimpin KDM kita sendiri yg g2, nnt tua2 suda bru mau ckp kuar dn kuar autobiography, memoirs la...bak kata pepatah hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih..

  ReplyDelete
 10. Punya lama suda ni...rasa2nya semua telah disiasat & MACC sudah kasi clear c Musa Aman. Tuduhan2 ni kalau sya tidak silap c Jeffrey Kitingan yg tulis...so faham2 la k...

  ReplyDelete
 11. dalil2 ni bukan boleh percaya pun.

  ReplyDelete
 12. rasanya semua ini sudah lama dan disiasat. tapi tiada bukti atas semua itu.

  ReplyDelete
 13. setiap rakyat Sabah pasti boleh menilai perubahan yang berlaku di Sabah sepanjang Musa menjadi KM.

  ReplyDelete
 14. sure or not that many???

  ReplyDelete
 15. If its true, then why is he still standing strong as the CM...

  ReplyDelete
 16. itu hanyalah dalil yang tidak sahih. kita sendiri dpt lihat pembanguan yang dialami sabah sepanjang Musa menjadi KM.

  ReplyDelete
 17. Jika semua ini benar sudah pasti beliau tidak berada pada kedudukannya sekarang sebagai KM.

  ReplyDelete
 18. Jika semua ini benar kenapa rakyat masih lagi memilih beliau?

  ReplyDelete
 19. Jika pun benar tapi apa yang kita lihat adalah sebaliknya. Datuk Musa telah membawa banyak perubahan di sabah, yalah tidak 100% ada kemajuan, tapi at least ada kemajuan dan peningkatan.

  ReplyDelete
 20. dalil2 ini digunakan untuk menjatuhkan Musa Aman namun malangnya tiada bukti mengenai kesahihannya.

  ReplyDelete
 21. Dulu dulu sudahpun pernah dipaparkan. Tiada yang baru asyik korek benda yang lama saja.

  ReplyDelete
 22. Sudah tiada idea baru untuk jatuhkan Musa Aman.

  ReplyDelete
 23. kenapa juga mau di ulangsiar semua tuduhan ni. pengarah BPR Sabah Hajjah Latifah kata siasatan telah dijalankan oleh BPR Sabah dan terbukti tidak ada kes...

  ReplyDelete
 24. kalau bukan mempengaruhi, mengarah, kalau bukan mengarah, mendesak.. itu agaknya tujuan artikel ini di siarkan semula... dengar cerita Jeffrey pernah songlap 4 bilion duit yayasan Sabah.. kenapa tidak siasat?

  ReplyDelete
 25. Ini kalilah... Siuk juga baca tapi telampau panjang.

  ReplyDelete
 26. Sejauh mana kebenaran dalil ini, tepuik dada tanya selera.

  ReplyDelete
 27. Banyaknya dalil. Ada lagi ka???

  ReplyDelete
 28. Terpulanglah pada rakyat untyuk membuat penilaian. Susah juga mahu komen :P

  ReplyDelete
 29. Apapun kita tunggu dan lihat sajalah nanti. Kebenaran pasti akan terdedah juga nanti.

  ReplyDelete
 30. Bisalah orang umno. Ketua MACC Sabah Puan apa nama dia tu, dulu buka fail Musang bin tidak aman, terus kena pindah ke cawangan pulau pinang selepas Musang Bin tidak aman complain sama Pak Lah.

  Kaki pengampu umno sini memang sokong babi buta sama bos dia biarpun mereka tahu bos berdosa.

  ReplyDelete
 31. Lagi banyak Musa berusaha buat pembangunan di Sabah, lagi banyak orang mahu cari kesalahan Musa.

  ReplyDelete
 32. Lagi banyak musang bin tidak aman berusaha untuk KOREK KOREK duit rakyat miskin orang Sabah. Jahanam UMNO.

  Harga barang naik tapi gaji tidak naik. Tiada pelabur asing pun berminat melabur di Sabah. Ada pun sikit2 dari kuncu2 umno.

  ReplyDelete
 33. sehingga sekarang Datuk Musa tidak pun meletak jawatan, kenapa??kerana 81 dalil ini adalah rekaan seseorang yang hanya mengarang cerita sendiri. Kerana kebolehan datuk Musa yang sangat baik menyebabkan ramai yang dengki dengan kebolehan beliau.

  ReplyDelete
 34. Rakyat sendiri tahu memikirkan, benarkah dalil ini. Rakyat yang menentukan siapa yang benar layak untuk menjadi pemimpin. Musa tetap pilihan rakyat kerana rakyat tahu Musa boleh memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Dalil itu rekaan semata-mata itu tidak benar.

  ReplyDelete
 35. Dalil 81 untuk Musa Aman??penduduk sabah sendiri tidak percaya dengan dalil ini. Ini cuma satu pihak yang cuba untuk memburukkan dan mengugat kedudukan Musa Aman sebagai KM Sabah. Tapi ini tidak menjadi kerana penduduk sabah maih percaya bahawa beliau dapat membangunkan Sabah.

  ReplyDelete
 36. Musang Bin Tidak Aman bawa pembangunan di Sabah?

  Kaki pengampu dari Musang Bin Tidak Aman disini cuba memperbodohkan rakyat Sabah lagi dengan menafikan kerja dosa Musang Bin Tidak Aman selepas mulut mereka disumbat penuh dengan duit haram yang curi dari rakyat Sabah.

  Kelemahan Musang Bin Tidak Aman yang menyebabkan Rakyat Sabah adalah termiskin di Malaysia.

  Banyak lagi kampung kemudahan asas pun tiada walauun selepas 47 tahun merdeka.

  81 dalil adalah fakta dengan bukti guguh sampai ketua MACC Sabah Pun Kharifah dipindah ke pulau pinang bila dia mahu buka fail Rasuah Musang Bin Tidak Aman. Allahku tahu!

  ReplyDelete
 37. ini laini masalah di sabah. klu di kampung2 kana kasi free barang letrik trus undi tu umno.

  ReplyDelete
 38. Tiada apapa yang baru.

  ReplyDelete
 39. satu pendedahan yang berani. mahu tahu kesahihannya sebagai rakyat sabah

  ReplyDelete
 40. Palui la siapa yg memuji-muji "pembangunan" di Sabah yg sekadar kosmetik. Kamu-kamu yg palui tu tinguk la di 1Borneo, masuk saja parking lot nampak sudah tiang-tiang merekah sampai nampak itu besi-besi. PROJEK MURAHAN!

  Rakyat masih miskin, TERBUKTI dengan laporan Bank Dunia rakyat Sabah paling miskin di Malaysia. Negeri Sabah yang ke-2 termiskin di Malaysia. Kalau ini la yg kamu panggil perubahan yg kana bikin si Musang Siamang mimang kamu golongan teda pikiran. Ada Otak ndak mau Pikir.

  Bangang la org Sabah yg masih mau undi itu UMNgOk.

  ReplyDelete
 41. Adakah kajian tentang kejayaannya semenjak menjadi Ketua Menteri? Biasanya kita ukur dari segi kemajuan ekonomi dan sosial. Yang nyata Sabah Negeri yang termiskin sekarang ie kadar kemiskinan 25% sama taraf dengan Acheh dan Myanmar. Dari segi sosial, terdapat 1.4 juta pendatang haram. Saya sebagai peniaga pun merasa ekonomi meleset. Untuk mengukur prestasi beliau kena buat kajian jugalah. Kalaulah betul apa yang dinyatakan diaatas maka dia perlu digantikan. Lagi pun sudah lama.Dulu ramai kakitangan Yayasan Sabah dibuang kerja kerana mahu idea baru. Sekarang sudah sampai giliran dia pula.

  ReplyDelete
 42. Whats we are talking today, we are must do for tommorow. We are knew political In Borneo so Terribel.....so what we waiting for!!!

  ReplyDelete
 43. Worst than killing would be POLITICS..

  Macam mana Sabah mahu membangun kalau pemimpin sendiri telan harta rakyat?

  ReplyDelete
 44. Sa tida nafikn tantang pambangunan e2 mimang ada.. tapi pambangunan yang dikasi kabanyakannya gula2 saja bah.. yang jadi panjilat tatap untung basar..apalagi e2 bos2 samua.. Urang2 kampung tatap juga susa ini.. yang karaja swasta sama juga.. gaji kici.. barang samua naik...Yang karaja di bandar macam d KK pun susa juga.. Ruma mau sewa pun mahal2 apalagi mau bali sandiri.. Naik bas hijau pusing2 KK macam sadin.. cuba bah kamu pikirkan ini samua, batulkah kita urang Sabah ni mangkin ok atau inda.. kalau kamu p KL sana... urang Sabah ni ampai2 bah d siring jalan, maaf sakap laa.. Kalau bilang pasal tanah... samua kana sapu e2 kompani basar.. jan bilang tanah untuk tanam sayur mau bikin punduk pun enda ada bah... Yang aku heran kalau tu PTI dikasi tulung pula.. dikasi rumah pangsa macam d Telipok sana e2.. mau dikasi kampung lagi di Maang sana Panampang nasib enda jadi.. Hiran batul saya ni kita punya pamimpin2, buta hati mangkali bah... Durang ni mangkin hari mangkin kaya.. jadi tu pambangunan ngam sama durang jak bah ni..pasal durang samua ada rumah basar2 dakat tu pambangunan.. karita pun banyak.. prujik sana sini...Bila prujik sana sini barang hardware macam simin selalu habis, basi dan barang lain jadi mahal..taukih yang untung.. Di kasi baras sabsidi, tapi susa mau dapat d kadai, macam kana tapau awal laa sa rasa e2 baras2 samua sama kadai2 makan... Antah la Sabah ni apa mau jadi.. Lagi sakarang pamimpin2 tida brani ambil tindakan sama urang yang suka kasi gaduh rakyat, tapi masalah sabanar rakyat dibiar saja.. saya tinguk sakarang ni macam durang suka kalau rakyat berpecah belah sana sini supaya rakyat sanang kana main.. Sakadar pandangan..

  ReplyDelete
 45. Minta Najib tukar saja Musa ini kerana sangat memalukan.Gila wang,gila perampuan,gila pangkat,gila kuasa dan tidak kurang juga gila publisiti.Kotor betul gaya nya.Siapa malu sekarang mempunyai CM begini.Rakyat Sabah juga.Di sangka 'angel' rupa nya syaitan.Pandai betul berlakon depan rakyat rupa nya dibelakang buruk dan berbau seperti sampah.

  ReplyDelete
 46. Jadi mau kasi kuar MUSA dan masukkan C APDAL tu? ches..bagus kasi tendang UMNO dari Sabah..

  ReplyDelete
 47. apa pembangunan yg c musa buat? kasi senarai dulu??????? pas kamu kasi senari sy bg kamu laporan bank dunia pula kita tgok mn yg betul.... pembangunan konon buduh bah kamu ni napa c musa ada kasi makan kamu ka???? sial suda terang2 depan mata yg dia tu pemimpin korup masi juga org2 buduh ni undi dia...

  ReplyDelete
 48. semua pembangunan di sabah hnya untuk kasi kenyang pemimpin2 umno ja...

  ReplyDelete
 49. Orang suluk, bajau bugis saja takut UMNO jatuh sbb banyak saudara pilak yang perlu dibagi ic untuk meneruskan survival umno. Sudah terang2 banyak urg tau skandal mengamput si musang pun kamu mau deny lagi. Dasar penjilat pantat umno punya pengundi

  ReplyDelete
 50. aku suka cara & tindakan Tan Sri Chong jadi KM dulu.... tapi mcm dia nda ngam bah kan sama Musa.. sampai hilang satu pemimpin yg boleh diharap... tinggal yg nda bole diharap jak..

  ReplyDelete
 51. bukan senang ketua menteri mahu di sabitkan kesalahan...sebab apa.???sebab dia banyak duit..senang tutup mulut...kasi sja 2juta diam la tu..

  ReplyDelete
 52. ya...pembangunan yang hebat telah di laksanakan, dan juga perampasan,kemusnahan tanah adat bermula dari BN memerintah Sabah.

  ReplyDelete
 53. 1000 dalil pun kalau seorg pmimpin itu masih brkuasa, lebih2 lagi pmimpin umno, tidak akan diambil tindakan...hnya apabila dia jatuh baru org akan pijak2 kepalanya.

  ReplyDelete
 54. kalau tuduhan ini fitnah, kenapa musa aman tidak bawa ke mahkamah ? heran !

  ReplyDelete